SLOVILCO - 30 rokov činnosti

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO, Vás týmto žiada o finančnú výpomoc pre onkologických pacientov, ktorý musia žiť so stomickými pomôckami celý život. V roku 2021 oslávi SLOVILCO 30.rokov od svojho založenia.

Pomôžte nám pomáhať aj naďalej.

Jednorázovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.